Alacakaya Mermer Logo
| Kalite Politikamız

Kalite PolitikamızÜlkemizin yer altı kaynaklarının en uygun ve etkin şekilde kullanılarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ürünlerimizin uluslar arası pazarda en iyi şekilde tanıtarak, Pazar payı ve rekabet gücünü arttırmak, mermer sektöründe lider konumuna gelmek, kalite yönetim sistemi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile çalışanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak ve kaliteden ödün vermemek firmamızın ana politikasıdır.
 
Kalite Yönetim Sistemimiz
 
ALACAKAYA MERMER A.Ş. vizyonu doğrultusunda, güncel ve gelişen teknolojileri kullanarak, tüketici beklentilerini karşılayan, Kalite Yönetim Sistemini uluslararası ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmiştirve sürekli iyileştirmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alan ALACAKAYA MERMER A.Ş. tüm süreçlerindeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak için hedeflerini belirlemiştir.
 
 Toplam Kalite yolculuğu, tüm sistemlerin verimliliğini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak, müşterilerdaha kaliteli ürün ve hizmetlere, daha uygun koşullarda sahip olma olanağına kavuşmaktadır. Şirket içinde, kalite yolculuğunda atılan her adımda, birimler ve kişiler arasında dil birliği gelişmiş, takım ruhu ve iletişim sürekli olarak iyileşmiştir. Çalışanların şirket başarısına yaptıkları katkının bilinci içinde olmaları, şirket kültürünü daha da pekiştirmiştir. Her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları ve Aylık Personel Eğitim Programları ile gelişmelerin sürekliliği sağlanmış, değişen iç ve dış koşullara uyum sağlayıcı, önleyici yaklaşımlar geliştirilmiştir.
 
 ALACAKAYA MERMER A.Ş.' de Toplam Kalite faaliyetleri, 2001li yılların başında Kalite Çemberleri uygulamaları ile başlamıştır. 11 Mart 2002 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemi Standardı 'na. NQA (National Quality Assurance Sertifika No:14422) tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile geçilmiştir.