Alacakaya Mermer

Çevre Politikamız

Alacakaya Mermer ve Maden A.Ş., kurulduğu günden itibaren çevreye duyarlı bir şekilde, çevre ile barışık çalışmayı ilke edinmiştir.

Doğa bilincinin getirdiği hareketle, kendi bünyesinde bulunan çevre mühendisleri ile birlikte çevre danışmalık hizmetleri almaktadır.

Bu danışmanlık hizmeti altında, çevresel ve çevre ile ilgili çalışmalar izlenmekte, raporlanmakta ve rapor kayıtları düzenli olarak arşivlenmektedir. Bununla birlikte, belli bir program çerçevesinde koordineli olarak “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri” ile çalışılmaktadır.

Yapılan tüm bu çalışmalara bağlı olarak çevresel etki düzenlemeleri sistemli olarak raporlanmakta ve bunun sonucunda da alınması gereken önlemler mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.  Çevre ile barışık ve uyumlu bir çalışma düzeni için yılda en az iki defa tüm çalışmalar rapor edilerek gerekli önlemlerin alınması hassasiyetle sağlanmaktadır.  

Alacakaya Mermer A.Ş., çevreye duyarlı ve sorumlu madencilik bilinci ile hareket ederek üretim yapmaya devam etmektedir. Türkiye'nin önde gelen mermer üreticilerinden biri olarak yeşil doğa ilkesine bağlı halde çalışmalarını sürdürmektedir.