Alacakaya Mermer Logo
| Ocaklarımız | Siyah İnci

Siyah İnci

Diyarbakır ili, Çüngüş ilçesinde bulunan Siyah İnci ocağımız Fabrikamıza 210 Km ve Mersin limana 660 Km uzaklıktadır. Ocağımızın Görünür Rezervi yaklaşık olarak 500.000 m3 ve Mümkün ve muhtemel rezervi ise 1.600.000 m3 civarında olduğu düşünülmektedir.

2000 yılından itibaren ocakta Siyah İnci olarak bilinen mermer üretilmektedir. Geniş bir alana yayılım gösterir. Ortalama 3000 m3 civarında yıllık üretim yapılmaktadır. Çok iyi cila almaktadır. Üretilen blokların bir kısmı işlenmek üzere fabrikamızda değerlendirilmekte, bir kısmı da ihracata satılmak üzere Mersin limanına gönderilmektedir.