Alacakaya Mermer Logo
| Ocaklarımız | Konglomera

Konglomera

Adana ili KaraisaIı ilçesi Karakılınç köyü civarında bulunan ocağımız, 2011 yılında sektörün kullanımına sunulan yeni ürünümüzdür. Oluşumu ve doğal görüntüsüyle göze hitap eden ve doğal görüntü vermesi nedeniyle de dekoratif olarak kullanılabilecek yeni ve alternatifsiz ürün olma özelliği taşır. Ocağımız Elazığ’a 550 Km, Mersin limana 90 Km uzaklıktadır. Mümkün ve muhtemel rezervi 1.600.000 m3 civarında olduğu düşünülmektedir. Yaklaşık 5.000 m3 üretim yapılmaktadır. Çok iyi cila alması ve farklı doğal görünümü itibariyle mimari uygulamalarda aranan dekoratif bir doğal taştır. Üretilen blokların bir kısmı işlenmek üzere fabrikamızda değerlendirilmekte ve bir kısmı da dış piyasaya satılmaktadır.