Uygarlığın beşiği olarak kabul edilen Anadolu’nun, Doğal Taş Sektöründeki güçlü markalarından biri olan Alacakaya Mermer A.Ş. sektöründe yarım yüzyıla yakın bir deneyime sahiptir.
1967 yılında, sonradan Rosso Levanto olarak adlandırılan mermerin keşfi ile sektöre adım atmıştır.
1984 yılında Kemal Arslan ve Cemil Yaşlı önderliğinde kurulan şirket yeniliklere açık ve paylaşımcı yönetim anlayışı, günden güne geliştirilen kaliteli üretim mantığı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini temel ilkeleri olarak benimsemiştir.
Alacakaya Mermer A.S., Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde 8.000 m2’si kapalı olmak üzere toplam 17.000 m2 alana yayılan fabrikasında en son teknolojiye sahip makina parkıyla üretimine devam etmektedir.
Yıllık ortalama 100.000 metreküp blok kapasitesi ile 500 civarında personeliyle bölge için önemli bir istihdam sağlayıcısı konumdadır.
Elazığ, Malatya, Ağrı, Adana, Karaman, Adıyaman ve Diyarbakır’da bulunan çeşitli ocaklarından elde ettiği taşları kendi tesislerinde işleyen Alacakaya Mermer A.Ş., bu mermerlerin dünyanın çeşitli bölgelerindeki projelerde kullanılmasını sağlamış, dünya’da Türk Mermer çeşitlerinin markalaşmasına önemli katkıları olmuştur. Tüm Dünya’da büyük rağbet gören Rosso Levanto’nun (Elazığ Vişne) ana üreticisi durumundadır.
Alacakaya Mermer A.Ş. ocaklarındaki güçlü makina parkı, fabrikasındaki maksimum üretim kapasitesi ve devamlılık arz eden ürünleriyle Türk Doğal taş sektörünün önemli temsilcilerindendir. Servis ve kaliteden ödün vermeden onlarca ülkeye ihracat yapan Alacakaya Mermer A.Ş. aynı kararlılık ve azimle çalışmalarına devam edecektir.
   Faaliyetlerinde; personeline ve yan sanayisine dürüst davranmak işçiler ve iş ilişkilerinde paylaşımcı olmak şirket içi uygulamalarda alt kadroları destekleyip yüreklendirerek yaratıcılığı teşvik etmek prensibini taşımaktadır. Müşteri ilişkilerinde ise çıkar gözetmeden kesintisiz bir servis anlayışla müşterilerin istek ve gereksinmelerini karşılamak temel hizmet anlayışı durumundadır.
Alacakaya Mermer A.Ş. yıllardan beri daha mükemmele ulaşmak için başlangıçtaki istek ve heyecanını koruyarak yolunda ilerlemektedir.
Alacakaya Mermer A.Ş. sektörün gelişmesi ve ilerlemesi için üzerine düşen sorumluluğun farkında, daima ileriye ve mükemmele ulaşma azmindedir.

  1984 yılında fabrika işletmeciliğine başlayan Alacakaya Mermer sürekli yenileyerek günümüzde çağın tüm gereksinmelerini karşılayacak teknik ekip ve donanıma sahip bir tesise kavuşmuştur.
Elazığ Vişne (Rosso Levanto) ile yakalanan başarıdan sonra Botticino Royal başta olmak üzere tüm taşların dünyada markalaşması konusunda önemli adımlar atılmıştır. Yıllık 970.000 metrekare olan fabrika üretiminin % 75’i dış pazarda, % 25’lik bölümü ise iç pazarda değerlendirilmektedir.
   Alacakaya Mermer A.Ş. ihracatının büyük kısmını Uzak doğu ve orta doğu başta olmak üzere; Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Avustralya kıtalarınada yapmaktadır.
   Alacakaya Mermer A.Ş. standart ölçülerde üretim yapmanın yanı sıra müşteri talepleri doğrultusunda proje bazlı özel üretim yapabilmektedir.
   Ayrıca eskitme, fırçalama ve çekiçleme, asitle çökertme, deri yüzey, yakma gibi özel yöntemler uygulanarak mermere daha da fazla değer kazandırılmaktadır.
Alacakaya Mermer A.Ş. mermerin milyonlarca yıllık serüvenine duyduğumuz hayranlıkla, estetik ve değer kazandıran uygulamalar sahip olduğumuz kaynakları dünyaya tanıtmanın haklı gururunu yaşamaktadır.. Aynı ruhla daha uzun yıllar sektöre hizmet verme isteği ve inancındayız.

  Ülkemizin yer altı kaynaklarının en uygun ve etkin şekilde kullanılarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, ürünlerimizin uluslar arası pazarda en iyi şekilde tanıtarak, Pazar payı ve rekabet gücünü arttırmak, mermer sektöründe lider konumuna gelmek, kalite yönetim sistemi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ile çalışanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak ve kaliteden ödün vermemek firmamızın ana politikasıdır.

Kalite Yönetim Sistemimiz

  ALACAKAYA MERMER A.Ş. vizyonu doğrultusunda, güncel ve gelişen teknolojileri kullanarak, tüketici beklentilerini karşılayan, Kalite Yönetim Sistemini uluslararası ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirmiştirve sürekli iyileştirmektedir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alan ALACAKAYA MERMER A.Ş. tüm süreçlerindeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak için hedeflerini belirlemiştir.

  Toplam Kalite yolculuğu, tüm sistemlerin verimliliğini artırmaktadır. Bunun sonucu olarak, müşterilerdaha kaliteli ürün ve hizmetlere, daha uygun koşullarda sahip olma olanağına kavuşmaktadır. Şirket içinde, kalite yolculuğunda atılan her adımda, birimler ve kişiler arasında dil birliği gelişmiş, takım ruhu ve iletişim sürekli olarak iyileşmiştir. Çalışanların şirket başarısına yaptıkları katkının bilinci içinde olmaları, şirket kültürünü daha da pekiştirmiştir. Her yıl yapılan Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları ve Aylık Personel Eğitim Programları ile gelişmelerin sürekliliği sağlanmış, değişen iç ve dış koşullara uyum sağlayıcı, önleyici yaklaşımlar geliştirilmiştir.

  ALACAKAYA MERMER A.Ş.' de Toplam Kalite faaliyetleri, 2001li yılların başında Kalite Çemberleri uygulamaları ile başlamıştır. 11 Mart 2002 yılından itibaren Kalite Yönetim Sistemi Standardı 'na. NQA (National Quality Assurance Sertifika No:14422) tarafından verilen ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile geçilmiştir.

Şu an için açık iş pozisyonu bulunmamaktadır.
Suudi Arabistan ortak girişim şirketimiz elegant homely  www.eleganthomely.com