Akçadağ Gülü

Akçadağ Gülü

Mons Sertliği

4 Mohs

Yoğunluk

2.72 G/cm3

Birim Hacim Ağırlık

2.69 G/cm3

Kaynar Suda Su Emme

% 0.2

Don Sonrası Basınç Direnci

122 Mpa

Don Kaybı

% 0

Darbe Direnci

26 Kgf.cm/cm3

Eğilme Direnci

14 Mpa

Görünür Porozite

% 0.5

Doluluk Oranı

% 99

Gözeneklilik Derecesi

% 1

Ortalama Aşınma Direnci

10.6 cm2/50 cm2

Basınç Direnci

136 Mpa

Kılcal Su Emme Katsayısı

0.27 G/m2.s0.5

Atmosfer Basıncında Su Emme

% 0.2